Uppropet Ett musikliv för alla! är underskrivet av tjugo nationella musikorganisationer och stödlistan samlar dessutom mer än tusen enskilda personer och regionala och lokala kulturföreningar. I menyn ovan hittar du information om uppropets konkreta förslag på lösningar samt debatter som skett i uppropets namn under 2014. Här nedan kan du ta del av själva uppropet. Vill du hellre skriva ut det - ladda ner det som pdf här.


Klicka in på stödlistan för att skriva på direkt!
Och gilla vår Facebook-sida för att få kontinuerlig info!


Anslagen speglar inte nutidens musikliv

Många arbetar med musik, än fler utövar – alla lyssnar. Människor vill också i högre grad höra olika former av musik. Idag går drygt 90 procent av de medel som stat, regioner och kommuner satsar på musik till institutioner, som sedan länge säkerställt att viss musik kan spelas med regelbundenhet. Det är bra och ska värnas. Men hälften av den musik som möter Sveriges konsertpublik spelas utanför institutionerna.

Det är hög tid att reformera musikpolitiken och säkerställa mångfalden i musikutbudet.

Kulturpolitiken matchar inte utbildningspolitiken

Förr utbildades musiker och musikskapare i princip endast för institutionerna. Så är det inte längre - något vi kan tacka en framsynt utbildningspolitik för. De högre musikutbildningarna har sedan fyrtio år reformerats och är idag lika omfattande oavsett vilken musik man vill spela. Däremot ser villkoren för de unga musiker och musikskapare som lämnar utbildningen bakom sig fortfarande helt olika ut, beroende på om de siktar på ett yrkesliv på institutionerna eller i det fria musiklivet. Det påverkar i slutändan mångfalden.

Hög tid att säkerställa mångfalden i musikutbudet!

Kulturpolitiken måste ge människor bättre möjligheter att uppleva musikalisk mångfald. Därför är det rimligt att det fria musiklivet ges möjlighet att utvecklas på samma villkor som institutionsmusiken.


• Värna mångfalden. Sveriges befolkning ser inte likadan ut idag som för trettio år sedan. Den svenska musikpolitiken är idag huvudsakligen formad utifrån en västeuropeisk kulturtradition. Den måste reformeras och bli en angelägenhet för dagens publik, liksom för professionella musiker, musikskapare och arrangörer.

• Öka stödet till arrangörer, musiker och musikskapare. Det fria musiklivet bärs idag till stor del upp av ideella arrangörer. För att främja professionalisering och anständiga gager för musiker och musikskapare krävs betydligt större resurser än idag.

• De kulturpolitiska målen ska realiseras. ”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft”. Musiken har ett värde i sig, men är också viktig för folkhälsan, för sysselsättningen, för byggandet av kunskapssamhället och för att skapa ett samhälle som är en angelägenhet för alla oberoende av kulturell bakgrund. För att uppnå de kulturpolitiska målen krävs att det fria musiklivet engageras i betydligt större utsträckning än idag.


Vi vill att de offentliga musikanslagen höjs så att:

• det fria musiklivets direkta anslag dubbleras, samt att

  1. minst 30 procent av varje musikinstitutions resurser ska kunna användas till att

involvera det fria musiklivet.

Uppropet             Frågor och svar           Kontakt             Stödlista      

Folkets Hus och Parker

Föreningen svenska tonsättare

Föreningen Sveriges Jazzmusiker

MAIS - Musikarrangörer i Samverkan*

Musikcentrum Riks

SKAP - Sveriges kompositörer och textförfattare

Svenska Musikerförbundet

Svenska Oberoende Musikproducenter

Sveriges Spelmäns Riksförbund

Svenska Folkdansringen

Riksförbundet Visan i Sverige

MoKS

Svenska Musikfestivaler


*MAIS samlar riksförbunden:
Kammarmusikförbundet

Kontaktnätet

RANK - Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik

RFoD - Riksförbundet för Folkmusik och Dans

Riksförbundet Svensk Jazz

Sveriges Körförbund

Sveriges Orkesterförbund