Organisationerna bakom uppropet

Folkets Hus och Parker

Föreningen svenska tonsättare

Föreningen Sveriges Jazzmusiker

MAIS - Musikarrangörer i Samverkan*

Musikcentrum Riks

SKAP - Sveriges kompositörer och textförfattare

Svenska Musikerförbundet

Svenska Oberoende Musikproducenter

Sveriges Spelmäns Riksförbund

Svenska Folkdansringen

Riksförbundet Visan i Sverige

MoKS

Svenska Musikfestivaler


*MAIS samlar riksförbunden:
Kammarmusikförbundet

Kontaktnätet

RANK - Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik

RFoD - Riksförbundet för Folkmusik och Dans

Riksförbundet Svensk Jazz

Sveriges Körförbund

Sveriges Orkesterförbund


Saknar du din nationella musikorganisation här? Vill ni skriva under?
Maila till
info@ettmusiklivforalla.se

Uppropet             Frågor och svar           Kontakt             Stödlista      

För mer information - kontakta

någon av talespersonerna


Jan Granvik            

jan.granvik@musikerforbundet.se     

mobil 0707-365261        


Karin Inde  

karin@svenskjazz.se

mobil 0704-447228


Sofia Joons      

sofia.joons@rfod.se

mobil 0764-108764


Bengt Säve-Söderbergh

bengt.save-soderbergh@comhem.se

mobil 0733-441414