Organisationerna bakom uppropet

Folkets Hus och Parker

Föreningen svenska tonsättare

Föreningen Sveriges Jazzmusiker

Impra
Kammarmusikförbundet

Kontaktnätet

MAIS - Musikarrangörer i Samverkan

Musikcentrum Riks

Musikerförbundet

RANK - Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik

RFoD - Riksförbundet för Folkmusik och Dans

Riksförbundet Svensk Jazz

Riksförbundet Visan i Sverige

SKAP - Sveriges kompositörer och textförfattare

Svenska Oberoende Musikproducenter

Svensk Live - Unga arrangörsnätverket

Sveriges Körförbund

Sveriges Orkesterförbund

Sveriges Spelmäns Riksförbund

Svenska Folkdansringen

Sweden Festivals

SYMF - Sveriges Yrkesmusikersförbund

För mer information


Kontakta nätverkets samordnare på info@ettmusiklivforalla.se eller kontakta någon av organisationerna direkt.


Saknar du din nationella musikorganisation här? Vill ni skriva under?
Maila till info@ettmusiklivforalla.se