Musikpolitisk debatt på Folk & Kultur

Den 7 februari 2019 bjöd underskrivande organisationer in till ett debattseminarium med titeln ”Agenda för svensk musikpolitik” i samband med det kulturpolitiska konventet Folk & Kultur i Eskilstuna. Inbjudna som debattörer var kulturutskottet - på scen var det full uppslutning från samtliga riksdagspartier! - samt musiklivets aktörer och företrädare i bred bemärkelse. I fokus stod förstås den parlamentariska musikutredning som underskrivarna av detta upprop vill se inom kort.


Resultatet av debatten var att det stod klart att alla medverkande politiker ställer sig bakom en övergripande utredning av musiklivets politiska strukturer, samt att kulturutskottet välkomnar idén om ett riksdagsseminarium om musiklivets villkor.


Stort tack till alla politiker som deltog, till er som talade och till alla er 100-talet personer som kom och lyssnade, företrädesvis aktörer i musiklivet, organisationsrepresentanter, myndighetspersoner och media.


Här kan du ta del av debatten i sin helhet: