Musikpolitisk debatt på Stallet i Stockholm

Den 11 april 2018 bjöd underskrivande organisationer in till en öppen musikpolitisk debatt på Stallet vid Nybrokajen i Stockholm. Inbjudna var, förutom musiklivets aktörer i bred bemärkelse, kulturansvariga politiker från alla riksdagspartier. Stort tack till de politiker som deltog, till de som talade utifrån olika perspektiv från musiklivet och - till alla er 100-talet personer som kom och lyssnade, företrädesvis aktörer i musiklivet, organisationsrepresentanter, myndighetspersoner och media.


Inom kort återkommer vi med en rejäl uppföljning av vad som sades av vilka och hur vi avser att nu gå vidare. I väntan på detta kan du här nedan ta del av debatten i sin helhet (det är livesändningen på Facebooksidan Ett musikliv för alla) samt SVT:s Kulturnyheternas rapport om vårt upprop samma dag debatten ägde rum.


Inledning och talare från musiklivet
Politikerdebatt